PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Risks in Biotechnologies - S319017
Anglický název: Risks in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM319024
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB319006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

Safety of work in microbiological laboratory, laboratory equipment, personal hygiene

Classification of biological agens, occurance of pathogens and mycotoxins in food industry

Sampling for microbiological determination, qualitative and quantitative determination of microorganisms

Total microbial count, rapid determination of microorganisms

Process hygiene, type of disinfectants, CIP systems

Risk analysis, predictive microbiology

Hazard analysis and critical control point system (HACCP)

Good manufacturing practice (GMP)

Other systems of good practice (GLP, GHP..)

ISO certification in biotechnologies

Construction of ideal enterprise regarding GMP and HACCP

Genetically modified microorganisms

EU regulations (White paper on food safety, RASFF..)

Practical examples of knowledge application

Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)
 
VŠCHT Praha