PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemistry II - S320002
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB320002
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N320002
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Studenti budou umět:

orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny; jeho znalosti mu také umožní studovat v magisterských a doktorských programech, v nichž je biochemie vyžadována jako samozřejmá prerekvizita.

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (16.10.2019)

Z: Voet D., Voet J.G.: Biochemistry, 4th Edition, Wiley, 2010, ISBN: 978-0-470-57095-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (16.10.2019)

https://e-learning.vscht.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Účast na přednáškách, samostatné studium

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

1. Úvod: O čem je současná biochemie?

2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhličitého

3. Biochemie esenciálních faktorů

4. Regulace enzymové aktivity

5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu

6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu

7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely

8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet

9. Biochemie fototrofních organismů

10. Biochemie chemotrofních mikroorganismů

11. Genové inženýrství a biotechnologie

12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)

13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)

14. Historický přehled biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha