PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemistry II - S320002
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB320002
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N320002
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Studenti budou umět:

orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny; jeho znalosti mu také umožní studovat v magisterských a doktorských programech, v nichž je biochemie vyžadována jako samozřejmá prerekvizita.

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (16.10.2019)

Z: Voet D., Voet J.G.: Biochemistry, 4th Edition, Wiley, 2010, ISBN: 978-0-470-57095-1

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (16.10.2019)

https://e-learning.vscht.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Účast na přednáškách, samostatné studium

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

1. The story of contemporary biochemistry

2. Metabolism and transport of oxygen and carbon dioxide

3. Biochemistry of essential factors

4. Regulation of enzyme activity

5. Hormones and transfer of information across biological membranes

6. Coordination of metabolic functions in multicellular organism

7. Eukaryotic cells Biochemistry I - organelles

8. Eukaryotic cells Biochemistry II - cytoskeleton

9. Biochemistry phototrophic organisms

10. Biochemistry chemotrophic microorganisms

11. Genetic Engineering and Biotechnology

12. Biochemistry in medicine I (Clinical Biochemistry)

13. Biochemistry in medicine II (biochemical causes of certain diseases)

14. Historical Overview of Biochemistry

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha