PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Industrial and Food Microbiology - S320006
Anglický název: Industrial and Food Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM320027
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Purkrtová Sabina Ing. Ph.D.
Sylabus - angličtina

1. An overview of food, environmentally and industially important microorganisma, their sources, isolation, identification, cultivation.

2. Relation between food and microorganisms, factors influencing microbial growth.

3. Principles of thermal inactivation of microorganisms. Regulating the number of microorganisms, pasteurization, D-value, Z-value

4. Classic (standard) methods of the quantification of microorganisms in food. Rapid (modern) methods of the quantification of microorganisms in food.

5. EU Legislative rules valid for pahogens presence in foods.

6. Characteristics of members of genus Salmonella, pathogenic strains of Escherichia coli.

7. Characteristics of Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus.

8. Micromycets as food spoilage agents. Mycotoxines.

9. Biogenous amines, food spoilage microflora.

10. Lactic acid bacteria and production of cultured dairy products, probiotics, prebiotics.

11. Microorganisms in environmental decontamination, environmental technologies based on use of microorganisms.

12. Molecular mikrobiology methods used for identification of food-born pathogens.

13. Types of bacterial toxines.

14. Control of microbiological quality of foods. Sampling, GMP, HACCP

Poslední úprava: UST320 (20.08.2013)
Vstupní požadavky - angličtina

Bacherol dgree in Biochemistry and Microbiology

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (23.02.2015)
 
VŠCHT Praha