PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Genetic Engineering - S320007
Anglický název: Genetic Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM320017
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N320051
Je záměnnost pro: N320051
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
The subject is focused on understanding of principles of manipulation with nucleic acids and their analysis. It covers information about various methods of introducing genes into diverse cell types, determination of gene expression and analysis. The goal is to deliver information about genetic engineering techniques in order to facilitate the choce of the optimal method for a particular application. The lectures cover basic methods of isolation, analysis and modification of nucleic acids and special applications as gene modification for detection or affinity purification of gene product, study of interaction of proteins and nucleic acids, or gene therapies.
Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Students will be able to:

Isolate DNA and perform basic manipulations with recombinant DNA. Prepare vectors for genetic modification of various cell types.

Modify and label DNA, apply DNA labeled probes for identification of specific sequences.

Modify genes by directed mutagenesis by directed mutagenesis, extension by sequences for detection and purification by affinity chromatography.

Analyze production of heterologous proteins and isolate them from various cell types.

Analyze protein interactions. Construct gene libraries.

Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Literatura -

R: Green M. R., Sambrook J., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition); Cold Spring Harbor Laboratory Press 2012

Poslední úprava: Ruml Tomáš (31.08.2018)
Sylabus

1. Introduction genetics 1

2. Introduction genetics 2

3. Introduction genetic engineering

4. Restriction endonucleases

5. Sequence analysis

6. Gene expression 1

7. Gene expression 2 biotechnology

8. PCR

9. DNA sequencing

10. Forensic analysis

11. Protein interactions

12. Gene therapy 1

13. Gene therapy 2

14. Interactions assessment

Poslední úprava: Ruml Tomáš (26.09.2018)
 
VŠCHT Praha