PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Industrial and Food Microbiology: Laboratory - S320008A
Anglický název: Industrial and Food Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM320028
Pro druh:  
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Purkrtová Sabina Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (20.08.2013)

1. Introduction, good laboratory practice in laboratory of microbiology, sterilization, disinfection.

2. Legislative rules for the detection of relevant microorganisms. European standards ISO

3. Principles of qualitative detection of microorganisms in food samples.

4. Principles of quantitative determination of microorganisms in food samples.

5. Cultivation methods and media - solid, liquid, selective, chromogenic; biochemical tests.

6. Techniques and importance of enrichment cultivation.

7. Modern techniques of the microbiological analysis.

8. Quantitative determination of Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

9. Determination of total number of microorganisms and coliforms in food sample.

10. Detection of yeasts and fungi.

11. Qualitative detection of Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Enterobacter sakazakii;

12. Confirmation of coagulase-positive Staphylococcus aureus

13. Quantitative determination of Listeria monocytogenes

14. Microbiological analysis of water. Escherichia coli, meso and psychrotrophic microflora.

 
VŠCHT Praha