PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biology: Laboratory - S320015
Anglický název: Biology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AB320004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: KNEJZLIZ (13.11.2012)
Exercise is focused on improving of individual (personal) skills in the basic methods of the light and fluorescent microscopy. Students will learn about good laboratory practice and organization of biological experiments. Students will discover microscopic structures of plant and animal cells, several important cellular processes.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: KNEJZLIZ (13.11.2012)

Student will have skills in the understanding of the light microscopy techniques and in orientation in the basic parameters of microscopes. Students will be to able to make of biological preparate, microscopically analyze them and make correct observation outputs. They will have deeper understating of plant and animal cellular structure, tissues and principles of heredity.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: KNEJZLIZ (13.11.2012)

Lecture notes materials from the teacher

Sylabus
Poslední úprava: KNEJZLIZ (13.11.2012)

Introduction to the light and flurescent microscopy.

Basic protocols for preparation of microcopic preparates.

Practical aspects of light and fluorecent microscopy.

Plant cell cytology, light microscopy of selected organels and cell inclussions.

Osmotic processes in biological systems and their demonstration using light microscopy.

Introduction to plant anatomy and organology.

Observation of basic and connective plant tissues.

Introduction to cytogenetics and cell division cycle.

Observation of mitotic phases in plant meristems.

Selected examples from plant, animal and human genetics.

Basic cytochemistry.

Organization of animal cell and basic types of animal tissues

Histology of animal tissues.

Summary of practical course, discussion and examination

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: KNEJZLIZ (13.11.2012)

Biology I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha