Isolation and Analysis of Biomacromolecules - S320018
Anglický název: Isolation and Analysis of Biomacromolecules
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB320010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.04.2012)

1. Introduction, cell disruption, filtration, ultrafiltration, dialysis

2. Precipitation, extraction, centrifugation (preparative, analytical), isolation of nucleic acid

3. Introduction to the chromatography, instrumentation and theory of chromatography

4. Gel chromatography

5. Ion exchange chromatography, chromatofocusation

6. Hydrophobic chromatography and reverse phase

7. Affinity chromatography

8. Recombinant proteins and their purification

9. Thin layer chromatography and recovery and field of chromatography

10. Introduction to the electrophoretic methods, SDS, native electrophoresis, blotting

11. 2D electrophoresis, isoelectric focusation

12. Pulse electrophoresis, capillary electrophoresis

13. Immobilisation of enzymes

Immobilisation of cell