PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Advanced Processes in Food Technology and Biotechnology: Laboratory - S321017
Anglický název: Advanced Processes in Food Technology and Biotechnology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Henke Svatopluk Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)
V laboratořích si studenti osvojí principy práce na zařízeních věnovaných pokročilým procesům potravinářských technologií a biotechnologií, naučí se je vhodně monitorovat a řídit. Mezi unikátní patří např. zařízení kontinuální chromatografie, několik jednotek pro membránovou filtraci, extrudér či fotokatalýza.
Sylabus -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Membránová separace: mikro- a ultrafiltrace

2. Nanofiltrace v potravinářských technologiích: desalinace

3. Počítačové řízení filmové odparky

4. Kontinuální chromatografická separace: modelování, dynamická simulace, experiment

5. Iontově výměnná chromatografie

6. Fotokatalýza: degradace znečišťujících látek v odpadních vodách z potravinářských technologií

7. Chladicí krystalizace, řízení, simulace procesu

8. Reologie těsta

9. Počítačová analýza obrazu

10. Rozdělení velikosti částic

11. Mletí, dezintegrace a prosévání

12. Textura potravin

13. Extruze

14. Výroba potravin a výživová hodnota - změny v chemickém složení obilovin během zpracování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Advanced Processes in Food Technology and Biotechnology (S321008)

 
VŠCHT Praha