PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Food Technology - S321023
Anglický název: Food Technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB321001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject is focused on knowledge acquisition of carbohydrates technologies, dairy technology, technology of oils and fat production, meat technology, technology of fruit and vegetables. Carbohydrate technologies include production of beet sugar, sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, milling technology, baking technology, production of biscuits, snack products, pasta, production of chocolate and confectioneries, production of starch and modified starches. Dairy technology is focused on the dairy processing, production of milk products and products prepared by fermentation. Technology of fats and oils covers processes of the production of oils and fats from seeds, refining of raw oils, modification processes of triacylglycerols and fats as food and fats in food. Meat technology is focused on meat production, technology of meat products and technology of eggs. Technology of fruit and vegetables is focused on preservation processes and on the production of products on the base of fruit and vegetables.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will know:

• Students will be well informed about principles carbohydrates' technologies, of dairy and fat technologies, technology of the production of meat and meat processing, egg processing and fruit and vegetable processing.

• Students will be able to describe basic unit operations in studied technologies and to apply basic engineering knowledge as balance of mass and balance of heat.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Literatura - angličtina

R:van der Poel, P.W., Schiweck, H., Schwarz, T. (1998): Sugar Technology. Beet and Cane Sugar Manufacture. Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin, ISBN 3-87040-065-X.

R:BeMiller J., Whistler R.: (2009): Starch: Chemistry and Technology. Academic Press/Elsevier, Burlington/London/San Diego/New York. ISBN: 978-0-12-746275-2.

R:G.Bylund(1995): Dairy Processing Handbook. Tetra Pak Processing Systems AB, Lund, Sweden. ISBN 9163134276.

R:M.Bockisch (1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press, Champaign, Illinois.ISBN 0-935315-82-9.

R:Izumimoto,M (2002): Meat in Science and Industry. 1.ed. University Education Press. Okayama. ISBN 88730-505-2..

R:Lawrie,R.A.: Meat Science. 7.ed. Woodhead Publishing Cambridge2006 ISBN 1 84569 159 8.

R: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN 1-56676-362-2.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Studijní opory - angličtina

http://uchts.vscht.cz/materialy/erasmus/erasmus-sugar12.pdf

Lectures (partially in printed form) and seminars

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Metody výuky - angličtina

Lectures and seminars.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Sylabus - angličtina

1. Sugar Industry, production of beet sugar

2. Sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, bioethanol

3. Production of chocolate, Confectioneries

4. Starch and Modified Starches

5. Cereals, Milling, Quality of Flour

6. Cereal Chemistry, Rheology and Analytical Methods

7. Baking Technology, Quality of Products, Bisquits, Snack Products, Pasta

8. Composition and properties of milk. Primary production of milk, quality rating of milk. Heat treatment, centrifugation and fat content standardization.

9. Production of pasteurized and UHT milk, cream production, butter and dairy spreads, ice-creams. Dairy starters.

10. Fermented dairy products. Cheese production.

11. Production of condensed milk and milk powder.

12. Vegetable and animal fats and oils. Fatty acids and glycerol. Important reactions in fat technology.

13. Production of vegetable oils and fats. Refining of oils and fats, refined oils. Production of fat blends.

14. Modification of triacylglycerols: hydrogenation and interesterification. Emulsifiers. margarines and shortenings.

15. Definition and importance of meat, nutritional aspects, sources of meat, composition and properties of meat.

16. Slaughtering, meat dividing and deboning, processing of by-products.

17. Meat products - overview, shelf-life, additives, operations.

18. Processing of fish and game, technology of eggs.

19. Overview and history of meat and vegetable production, Alteration after harvest.

20. Heat processes in fruit and vegetable technology. Production of fruit compote, preserved vegetables, dehydrated fruit and vegetables, candied fruit and frozen products.

21. Pulpy raw products, fruit spreads, purees, special technologies, syrups and non-alcoholic beverages.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Vstupní požadavky -

Znalosti z organické a fyzikální chemie.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Studijní prerekvizity - angličtina

Biochemistry, Food chemistry, Food(or chemical) engineering

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti při studiu vycházejí z okruhů otázek (viz sylaby). Zkouška má písemnou formu po jednotlivých částech, celkem jde o tři testy.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
 
VŠCHT Praha