PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sensory Analysis - S323004
Anglický název: Sensory Analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB323003
Pro druh:  
Garant: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing.
Ilko Vojtech Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB323003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)
The subject covers general principles of sensory analysis. The students will learn sensory methods used in food evaluatin (threshold, discrimination, descriptive and quality tests, scaling, time-intensity, biases, sensory interactions in product evaluation), how to collect, analyze and evaluate sensory data, fundamental principles of sensation, perception, consumer methods, psychophysics, functions of the human senses, as well as data analytical methods in sensory science. During the practice lessons students are given the opportunity to refine their sensory skills and expand their knowledge about their senses and evaluate different kind of food.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)

Students will know:

Sensory analysis procedures and practices, training of panel´s members,

How the senses and nervous system work and what is their role

Sensory methods and techniques for evaluation - how to collect, analyze and evaluate sensory data

Specific characteristics of a taste, smell and texture compounds used as the ingredients

How to characterise and evaluate range of food products;

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)

D- Lawless H.T. (1998) Sensory Evaluation of Food, Kluwer Academic Publishers, ISBN-13: 978-1441964878

D- Stone, H and Sidel, JL (2004) Sensory Evaluation Practices, 3rd edn. London/New York: Academic Press/Elsevier ISBN 0126726906, 9780126726909

D- Moskowitz H. (1988). Applied sensory analysis of foods (Vol. 1)Boca Raton, New York. ISBN-13 9780849367052

D- Meilgaard M. C., Civille G.V., Carr B.C. (2007) Sensory Evaluation Techniques, Fourth Edition CRC Press/Taylor & Francis, ISBN 9780849338397

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)

Power point presentation

Reading and discussing of scientific articles

Group work, practical sensory testing of food

Sylabus
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)

1. The definition of sensory analysis. Introduction of the principles of sensory analysis and its uses

2. Sensory laboratory and the role of the sensory analyst

3. Psychometrics and psychophysics (the psychological basis of sensory analysis)

4. Senses and sense of taste (anatomy and function of sensual receptors)

5. Basic tastes

6. Sense of smell and flavour

7. Other senses -s ight sense, food colour

8. Food texture

9. Methods of the sensory analysis: discrimination methods

10. Methods of the sensory analysis: desriptive analysis

11. Consumer tests (indirect methods). Consumer tests (direct methods)

12. Food commodity I

13. Food commodity II

14. Sensory quality - summary of lectures

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (01.08.2013)

no requirement

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 23
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 133 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha