PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organic Chemistry of Natural Compounds - S342001
Anglický název: Organic Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jahn Ullrich Dr. habil.
Je záměnnost pro: AB342001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Naturally occurring Alkanes: Raw oil, pheromones (Foundations of the Chemistry of Organic Compounds, Electronic structure, Bonding, Constitution, Configuration, Conformation, Isomerism)

2. Naturally occurring Cyclic Alkanes: Steroids (Foundations of the Chemistry of Organic Compounds, Reactivity, Thermodynamics, Kinetics, Acid-Base Chemistry, Stereochemistry)

3. Naturally occurring Alkenes: Terpenes, Natural Rubber, Unsaturated Fatty Acids (E/Z-Isomerism, Electrophilic Addition, Cycloaddition, Elimination, Polymerization, Autoxidation of Natural Products)

4. Naturally occurring Alkynes: Enediynes, Alkyne Metabolites (Structure, Acidity, Additions, Reactions)

5. Naturally occurring Arenes and Heteroarenes: Terpenes, Alkaloids (Structure, Preparation, Use)

6. Naturally occurring Phenols and Quinones: Vitamins, Lignans, Polyketides

7. Naturally occurring Alcohols: Acetyl-CoA-Derived Products, Macrolides, Glycerol (Oxidation)

8. Naturally occurring Ethers: Lignans, Lignin, Cyclic Ether Natural Products (Tetrahydrofurans, Pyrans)

9. Amines and Sulfur Compounds in Nature: Alkaloids, Neurotransmitters, Biogenic Amines, Lipoic Acid

10. Naturally occurring Aldehydes and Ketones: Pheromones, Fragrances (Aldol Addition in Nature, Imines)

11. Carbohydrates

12. Carboxylic Acids: Fragrances, Aroma compounds, Fatty acid Biosynthesis, Soaps, Waxes, Membranes

13. Amino Acids, Peptides, Proteins

Nucleic Acids, RNA, DNA

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.04.2012)
 
VŠCHT Praha