PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Computer Technique - S342021
Anglický název: Computer Technique
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

. Creation of long and technical documents in Microsoft Word, creation and formatting of styles and templates.

2. Advanced formatting using styles and templates, outline, creation and formatting of tables.

3. Multilevel numbered and bulleted lists, tables of contents, indexes.

4. References, cross-references, numberings of pages and other items.

5. Absolute and relative addresses in Microsoft Excel, working with large tables and sheets, advanced and embedded functions, array formulae.

6. Conditional formatting, pivot tables, optimizations using Solver.

7. Advanced sorting and ranking values, filtering data, database functions.

8. Database objects in Microsoft Access: tables, fields, queries, indexes, forms and reports. Relational databases.

9. Creation of databases, entering data, queries.

10. Reporting from databases, SQL language.

11. Chemical structures editing in ChemSketch, finding related chemical information.

12. Searching for structural, chemical and biological data in commercial chemical databases.

13. Introduction to molecular modeling, visualization and creation of 3-D chemical structures.

14. Electronic laboratory notebook, managing spectral and literature data.

Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)
 
VŠCHT Praha