PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytical Chemistry: Laboratory I - S402003
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB402005
Pro druh:  
Garant: Vosmanská Magda Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)
The laboratory training is focused on acquiring praxis in analytical laboratory. Students learn how to work in a clean, accurate and correct way. The spectrum of methods includes chemical analysis (1-2 works), electrochemical (2-3), spectrophotometric (2) and separation (1) methods. The Laboratory is followed by Laboratory of Analytical Chemistry II.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Students will be able to:

do basic laboratory analytical operations

manipulate with different types of electrodes

work with spectrophotometer and liquid chromatograph

evaluate the results of the measurements

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachi

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachi

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Laboratory practise

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

The every laboratory starts with 5-minute 6-question test, to prove that student read the manual and is able to work safely and purposefully. The 3 questions need to be answered correctly to be allowed to work. If not, the test is classified F. Every work is classified after delivering of report or not classified if report is not delivered or delivered late. If the report was delivered in time and was not classified, the protocol needs to be corrected, in such case contact your teaching assistant. The overall classification is the arithmetic average off all marks, including all F for unsuccessful tests. To obtain final mark, all practices need to be passed with maximum two F.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

1. Gravimetric and chelatometric determination of nickel

2. Determination of fluorides by ISE

3. Potentiometric measurement of pH

4. Coulometric determination of ascorbic acid

5. Spectrophotometric determination of iron with 1,10-fenanthroline

6. Liquid chromatography

7. IR spectroscopy

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

The previous experience from chemical laboratory of any kind is expected. The knowledge of MS Excel is essential for some of labs (charts, basic calculation, working with cell references).

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

No

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha