PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molecular Spectroscopy - S402015
Anglický název: Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM402005
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AM402005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)

1. Introduction. Population of quantum states. Einstein theory of spectral transitions. Planck law.

2. Equation of radiation tranfer and its special cases. Theoretical priciples of kvantitative analysis.

3. Theory of spectroscopic experiment and basic principles of experimental spectroscopy.

4. Radiation sources, detectors, optical materials and other elements of spectrospy instruments.

5. Molecular spectroscopy, common theoretical background. Born-Oppenheimer aproximation

6. Microwave spectroscopy. Rotational spectroscopy and structure of molecules.

7. Vibration spectroscopy. Cartesian coordinates and symetry coordinates

8. Chemical aplication of IR and Raman spectroscopy. Analytical aplications

9. Application of group theory in spectroscopy

10. NMR and ESR spectroscopy

11. Quantum chemistry principles. Energy levels of electrons. Transitions types.

12. Electronic spectroscopy. Qualitative and quantitative analysis.

13. Photoelectron spectroscopy (UPS, XPS, ESCA)

14. Advanced spectroscopy applications

 
VŠCHT Praha