PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to Molecular Physical Chemistry - S402038
Anglický název: Introduction to Molecular Physical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)

1. Micro and macro world / classical and quantum mechanics. Challenges and discovers of science at the turn of 19th and 20th century.

2. Planck, Ritz, Einstein, Bohr, deBroglie, Heisenberg, Schrodinger: principles and postulates of quantum mechanics

3. Spin, principle of symmetry, Pauli principle, Boltzmano statistics, quantum statistics

4. Free particle and particle in potential well, quantum levels. Multidimensional well and quantum degeneration.

5. Tunnel effect, harmonic oscillator, diatomic molecule and Morsey oscillator, dissociation constant of molecules.

6. Movement moment in quantum mechanics and spin, rotation of molecules, electron at his orbit, hydrogen atom.

7. Multielectron atoms, periodic system. Electron configuration, Hund rules. From quantum mechanics to chemistry. Born, Oppenheimer and other simplifications.

8. Quantum chemistry, basics of chemical bond, bonding and anti-bonding orbitals.

9. Molecule bond strength, inter-molecular forces.

10. Movement of nuclei, rotation, vibration, molecular spectra, molecule partition function.

11. Magnetic and electric properties of molecules.

12. Electron spin and Pauli principle. Fine electron interaction of electrons and nuclei, ESR and NMR.

13. Thermodynamics and molecular quantum mechanics. Equilibrium constants.

14. Molecular dynamics.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha