PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemometrics in Analytical Chemistry - S402042
Anglický název: Chemometrics in Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kania Patrik Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)
Subject is focused for understanding of basic statistical methods and its use in analytical chemistry and ckinical biochemistry
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

Student's knowledge is>

Use of basic statistical methods

Optimization of measurement methods

Use of calibration curve for prediction

Use of contingency tables

Literatura - angličtina
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

Z Handbook of chemometrics and Qualimetrics, Elsevier 1997, ISBN 0/444/89724/0

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)

None.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

1. Random noise and its characteristics, noise reduction

2. Hypothesis testing

3. Hypothesis testing

4. Nonparametric characteristics

5. Nonparametric characteristics

6. Pivot tables

7. Optimization methods

8. Variance analysis

9. Variance analysis

10. Factorial experiments

11. Simplex methods

12. Gradient method

13. Analytical method calibration

14. Experiment uncertainties

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)

Basics of Mathematics and of work with excell.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha