PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Advanced Physical Chemistry - S403001
Anglický název: Advanced Physical Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Chuchvalec Pavel doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus - angličtina

1. Electrochemistry. Faraday´s laws, electrolytic cells, coulometers.

2. Conductivity of electrolytes and its measurement, Kohlrausch´s law.

3. Galvanic cells, electrodes, schemes, signs, salt bridge.

4. Standard reduction potential, Nernst equation.

5. Thermodynamics of galvanic cells, types of electrodes.

6. Reaction kinetics. Basic terms and definitions.

7. Integration of rate equation for simple reactions.

8. Methods of determination of reaction order.

9. Kinetics of complex reactions, catalysis.

10.Phase equilibria. One component sysyem, Clapeyron´s equation.

11.Raoult´s law. The limits of its validity.Real mixtures.

12.Gibbs phase rule, phase diagrams, the lever rule.

13.Liquid - liquid equilibria of real systems.

14.Solid - liquid equilibria, eutectic point.

Poslední úprava: SMIDOVAL (30.08.2012)
 
VŠCHT Praha