PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry I - S403011
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 45 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Basic terminology, thermodynamic system, thermodynamic process, state properties.

2. State behaviour of gases, equation of state of ideal gas. Real gas and its behaviour.

3. 1st law of thermodynamics. Internal energy, heat, work.

4. Enthalpy, heat of reaction, standard enthalpy of formation. Hess and Kirchhoff's laws.

5. 2nd law of thermodynamics, entropy. Entropy changes on selected processes.

6. Helmholtz and Gibbs energy, their significance. 3rd law of thermodynamics.

7. Partial molar quantities, activity, chemical potential, standard states.

8. Phase equilibria in single-component systems, Clapeyron equation.

9. Gibbs phase law, vapour-liquid equilibrium in ideal systems, phase diagrams.

10. Solubility of gases in liquids, equilibria in condensed systems.

11. Material balance of chemical reactions. Equilibrium constant. Equilibria in electrolyte systems.

12. Equilibrium composition. Reactions in gaseous phase.

13. Faraday´s law, galvanic cells, Nernst equation.

14. Basic terms of chemical kinetics, reaction rate, integration of rate equations.

Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)
 
VŠCHT Praha