Physical Chemistry: Laboratory II - S403012
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB403006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura - angličtina

Separate introduction in english for each laboratory work.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (25.07.2012)
Sylabus -

1. Partial molar volumes in binary systems.

2. Measurement of cell electromotive force - determination of activity coefficient of electrolytes.

3. Conductivity of electrolytes - solubility product, infinite-dilution molar conductivity.

4. Kinetics of the second-order reaction.

5. Determination of activation energy of the first- and second-order reactions.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (25.07.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

To obtain the credit it is necessary to pass all prescribed laboratory works, to elaborate and to defend the protocols to them. The resulting mark is calculated from the results of control tests and laboratory works (protocols).

Poslední úprava: Vrbka Pavel (23.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 0.7 20
3 / 3 74 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100