PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Unit Operations of Chemical Engineering I - S409002
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/english/ped/index.html
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)
The course deals with description of processes taking place in apparatuses of chemical, pharmaceutical and food industries. Students become familiar with mass and energy balances, with the principles of hydrodynamic, heat and diffusion processes, and with basics on chemical reactors
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Student will learn:

how to apply basic material and energy balances to various apparatuses in chemical, pharmaceutical and food industries

priciples of hydromechanical, heat, diffusion and chemical processes

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Z: Himmelblau D. M., Basic priciples and calculations in chemical engineering, Prentice Hall, New York, 1992, 981-00-3771-6

Z: McCabe W., Smith J. C., Harriott P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2004, 978-0072848236

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

lecture notes available on the departmental web pages (www.vscht.cz/uchi/english/ped/)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

1. Basic terminology. Systems. Principles of balancing. Mass and mole balance.

2. Balance of energy. Bernoulli equation.

3. Flow of fluid through pipes. Transport of fluids, pumps. Flow of fluid through porous medium.

4. Filtration, types of filters, filtration rate.

5. Mixing of liquids, mixing equipments. Balance of enthalpy.

6. Heat transfer, transfer coefficient. Heat exchange by conduction and convection.

7. Heat exchangers: types and design. Evaporators: types and design.

8. Diffusion separation processes. Mass exchangers. Equilibrium plate.

9. Liquid extraction of immiscible solvents: equipment, single-stage, repeated and countercurrent extraction.

10. Flash and differential distillation of binary mixtures.

11. Rectification in staged column.

12. Drying of solids, enthalpic humidity chart. Batch and continual dryers.

13. Chemical reactors and bioreactors, basic types. Material balance.

14. Chemical process equipment.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

Physical Chemistry I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 66
Ústní zkouška 34

 
VŠCHT Praha