PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Unit Operations of Chemical Engineering II - S409003
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB409002
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/english/ped/index.html
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)
Students will become familiar with quantitative description of processes and unit operations used in industrial production,. This is a follow-up to the course Unit operations of chemical engineering I
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Student will learn how to apply balance equations, kinetic and equilibrium expressions to describe processes and unit operations

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Z: Himmelblau D. M., Basic priciples and calculations in chemical engineering, Prentice Hall, New York, 1992, 981-00-3771-6

Z: McCabe W., Smith J. C., Harriott P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2004, 978-0072848236

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

lecture notes available on the departmental web pages (www.vscht.cz/uchi/english/ped/)

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

1. Continuous rectification of binary and multicomponent mixtures, balance of enthalpy.

2. Dispersion systems. Fluidization: description of fluidized bed.

3. Fluid mechanics, flow in column and equipments

4. Batch rectification, chemical reactors I.

5. Chemical reactors II - cascade of reactors.

6. Liquid extraction of partiallymiscible liquids.

7. Mass transfer in continuous separation processes.

8. Mass and heat transfer - analogy I.

9. Mass and heat transfer - analogy II.

10. Gas absorpion.

11. Membrane processes, gas permeation and reverse osmosis.

12. Membrane processes, pervaporation and ultrafiltration.

13. Crystallization from solutions. Crystallizers.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Unit operations of chemical engineering I

Mathematics I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 154 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha