PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemical Engineering: Laboratory - S409013A
Anglický název: Chemical Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (27.02.2014)

1. Introduction to general safety in a chemical engineering laboratory. Laboratory practice with chemical

engineering equipment (6 unit operations).

2. Pressure drop in packed beds.

3. Characteristic curves of centrifugal pumps.

4. Fluidization.

5. Liquid mixing.

6. Heat transfer I.

7. Heat transfer II.

8. Drying.

9. Sedimentation.

10. Rectification.

11. Filtration.

12. Hydraulic losses in pipes.

13. Reverse osmosis.

14. Size reduction.

15. Catalytic reactor.

 
VŠCHT Praha