PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mass Transfer - S409066
Anglický název: Mass Transfer
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM409015
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (19.11.2012)
Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (19.11.2012)

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Literatura
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (19.11.2012)

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

Studijní opory
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (19.11.2012)

na www.vscht.cz/uchi obrazovy material k prednaskam

Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)

1. Basic mass transfer concepts such as mass transfer rate, molar fluxes, mass transfer resistance, mass transfer driving forces, molecular diffusivity and eddy diffusivity, mass transfer coefficients.

2. Basis for the mechanism of molecular diffusion.

3. Prediction of diffusivity for gases and liquids.

4. Steady-state diffusion, diffusion with convection, film theory.

5. Unsteady-state diffusion, penetration and surface-renewal theories.

6. Diffusion and chemical reaction, enhancement factor.

7. Estimation of mass transfer coefficients from correlation equations.

8. Mass transfer in a laminar boundary layer.

9. Mass transfer in a laminar flow inside a circular pipe.

10. The diffusion of gases in a single capillary tube and in porous media

11. Mass transfer of drops and bubbles.

12. Turbulent transport phenomena.

13. Evaporation and condensation.

14. Review.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (19.11.2012)

Chemické inženýrství II

Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 35
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha