PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Applied Statistics - S413004
Anglický název: Applied Statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB413003
Pro druh:  
Garant: Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB413003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (17.12.2013)
The Elementary Course of Statistics is aimed at bachelor degrees students. Trainees will be able to solve elementary statistical methods and its connection with some probability concepts in necessary range providing to take up them in advanced statistical parts of other subjects.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (17.12.2013)

Students are supposed to know:

Soft Competence:

1. To master fundamental statistical and probability concepts

2. Knowledge and acceptance of elementary statistical methods

Specific Competence:

3. To solve elementary statistical tasks with self-reliance

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (11.10.2019)

R: S.M. Ross: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists (2014, Elsevier)

R: J.I. Barragués: Probability and Statistics – A didactic Introduction (2014, Taylor & Francis)

R: B. Bowerman, R.T. O'Counel: Applied Statistics (1997, IRWIN Inc Company)

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PAVLIKJ (16.07.2013)

http://www.vscht.cz/mat/AS/TABLESANGL.pdf

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D. (13.04.2016)

1. Probability of random events, independence of random events.

2. Conditional probability, law of total probability, Bayes's theorem.

3. Random variable, distribution function, probability function, density.

4. Mean, variance, quantiles, median, critical values, independence and correlation of random variables.

5. Fundamental types of discrete and continuous distributions.

6. Random sample, sample statistics.

7. Point estimates, confidence intervals.

8. Testing of statistical hypotheses, type I and II errors. One-sample tests about mean and variance.

9. Two-sample tests about means and variances.

10. Independence testing.

11. Goodness-of-fit testing.

12. Contingency tables.

13. Fundamentals of regression analysis.

14. Summary, alternatively more specific statistical methods.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: PAVLIKJ (16.07.2013)

Mathematics I

 
VŠCHT Praha