PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical Methods - S413005
Anglický název: Numerical Methods
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB413004
Pro druh:  
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (19.07.2013)
The course deals with methods for approximation of functions, derivatives and integrals, with methods for solving linear and nonlinear algebraic equations, with methods for solving ordinary/partial differential equations with initial/boundary conditions, and with methods for experimental data evaluation. By learning these numerical methods students will gain insight into problem formulation and develop the ability to derive a problem solution and estimate its accuracy.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (19.07.2013)

Students will be able to formulate mathematical models using algebraic or differential equations. They will gain an overview of the commonly used numerical methods and they will learn how to determine the accuracy of numerical solutions.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (15.07.2013)

R: http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/NM-Ang.pdf

A: J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis,Wiley, New York, 2002, ISBN 0-471-31647-4

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (26.06.2013)

http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/e_nm_semin.html

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (19.07.2013)

Lectures and exercise classes.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (19.07.2013)

1. Interpolation, interpolation by spline functions.

2. Difference formulas, quadrature formulas.

3. Methods of linear algebra.

4. Systems of nonlinear equations. Newton method.

5. Initial value problem for ODE´s. One-step methods.

6. Multistep methods. Stability. Error estimation.

7. Stiff systems. A-stable methods.

8. Boundary value problem for ODE´s. Finite-difference methods.

9. Shooting methods.

10. Finite-difference methods for linear PDE´s of parabolic type.

11. Finite-difference methods for nonlinear PDE´s of parabolic type.

12. Methods of lines.

13. Finite-difference methods for PDE´s of elliptic type.

14. Linear and nonlinear regression. Gauss-Newton method.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (15.07.2013)

Mathematics I, Mathematics II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha