PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Management of Enterprise Processes - S437003
Anglický název: Management of Enterprise Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB837003
Další informace: http://kem.vscht.cz/subjects/25012
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Management of Enterprise Processes is about basic managerial activities. In our interpretation there are not only Planning, Organizing, Staffing and Controlling, but also Marketing, Management of Production, Basic Logistics and Human Resources Management.
Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Understand, that management is a complex process consists of partial functions

Rationally choose from several alternative solutions

Describe the main aspects of selected areas of management

Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)
Literatura - angličtina

R: Daft R.L.: Management, 12th ed. Thomson South-Western, 2008. ISBN 978-1-285-86198-2

R: Montana P.J., Charnov B.H.: Management, 4th ed. Barron´s Education Series:New York, 2008

A: Samuelson W., Marks S.: Managerial economics, 4th ed. New Baskerville:Lachina Publ. ISBN 0-470-00044-9.

A: Drucker P.F.: Management, revised ed. HarperCollins New York, 2008. ISBN 978-0-06-125266-2

Poslední úprava: Botek Marek (17.09.2019)
Studijní opory - angličtina

http://kem.vscht.cz/subjects/25012

https://www.academia.edu/38127481/Management_-_Richard_L._Daft

Poslední úprava: Botek Marek (17.09.2019)
Sylabus - angličtina

1. Management: structure, functions

2. Information technology in management, Decision Making Process

3. Communication and negotiation

4. Enterprise planning, concept, structure

5. Organizing

6. Materials flow management

7. Implementation of distribution strategy

8. Purchase management

9. Marketing in Corporate Management

10. Environmental Management

11. Quality Management

12. Human Resources Management: Evaluation and Motivation

13. Human Resources Management: team building, conflict management

14. Process control and auditing

Poslední úprava: Botek Marek (27.01.2016)
Vstupní požadavky - angličtina

It is suitable to complete Enterprise Economics but it is not necessary.

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credits receive all students which obtain minimally 55 percent in credit test.

Then it is a oral exam focused on theoretical knowledge of management.

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 44
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 102 / 112
 
VŠCHT Praha