PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Decision Managerial Processes Simulation - S437026
Anglický název: Decision Managerial Processes Simulation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Dyntar Jakub Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Výstupy studia předmětu - angličtina

Aim of subject is to give basic information about simulation approach to project management tasks mainly in logistics. During the lessons students will be work on projects which deals with real problems from basic areas of logistics such as transportation, storage and manufacturing. A tool used to find optimal solution will be software product Witness combined with data analysis in MS Excel environment.

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Literatura - angličtina

[1] Learning Witness Manual, 1998, Lanner Group, Inc.

[2] Witness Manufacturing Workbook

[3] Manufacturing Performance Edition Tutorial Manual

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Sylabus - angličtina

1. Management process modelling, methodology of decision situation models design

2. Simulation models, basic elements of simulation models

3. Random processes, their quantification in simulation models

4. Main areas of simulation models implementation in material and financial flows

5. Application of spreadsheets for simulation modelling

6. Directed graphs, Petri nets

7. Optimization processes in simulation models

8. Simulation software Witness

9. Basic simulation elements for simulation models design in Witness environment

10. Formulation of rules for control of modelled flows, WCL language

11. Communication environment of Witness, connections with enterprise information systems

12. Optimization tools, creation of summary reports

13. Case studies, short-term planning, service processes, prognostic models

14. Application of simulation model in technological processes optimization

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Vstupní požadavky - angličtina

Requirements:

Necessary:

advanced level of knowledge of MS Excel � statistical analysis, pivot tables, filters, basic functions

basic level of knowledge of Visual Basic � Macros

Advanced:

basic level of knowledge of quantitative methods: MILP, MINLP, CPM, queuing theory, transportation task, stockkeeping theory

basic level of knowledge of logistics: transportation, storage, manufacturing systems, DBR, JIT, Kanban

basic knowledge of management: project management, time management

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
 
VŠCHT Praha