PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physics I - S444001
Anglický název: Physics I
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB444003
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB444003
Sylabus -

1. Physical quantities, International system of units (SI), vectors and scalars, description of motion

2. Basic concepts of mechanics I: Force, the Newton's laws, work, power, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy and linear momentum, elastic and inelastic collisions.

3. Basic concepts of mechanics II: Moment of inertia, torque, angular momentum. Work, power and energy in rotational motion. Rolling motion of rigid bodies. Static equilibrium conditions, center of gravity.

4. Continuum and fluid mechanics: Forces in continuum, deformation, Hooke's law. Hydrostatic pressure, Archimedes' law. Bernoulli's equation, real liquid flow.

5. Oscillations: undamped, damped and forced harmonic oscillations. Composed oscillations.

6. Waves: description, propagation velocity, intensity. Huygens principle, refraction and reflection, Snell law. Interference, standing waves.

7. Electrostatic field: Coulomb's law. Electric dipole. Potential, voltage, work. Capacitor, dielectric polarization. Charge motion in an electric field.

8. Direct current circuits: Ohm's law, Joule law. Kirchhoff's rules. Current, voltage and resistance measurements.

9. Magnetic field: Magnetic force. Mass spectrograph, electric measurement instruments, cyclotron, the Hall effect, Biot-Savart law, Ampere's law. Magnetic fields in matter.

10. Electromagnetic field: electromagnetic induction, proper and mutual inductance. Electromagnetic waves, energy of electromagnetic field.

11. Alternating current circuits: Generator. Power. Impedance, phase shift, serial resonance circuit.

12. Wave optics: concept of light, interference, thin film, single-slit diffraction, diffraction grating, polarization, optical activity.

13. Geometric optics: Basic concepts, reflection and refraction, optical instruments: magnifying glass, microscope, telescope.

14. Basic concepts of modern physics: The photoelectric effect, X-rays, the particle-wave duality, absorption, emission, laser.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.02.2019)
 
VŠCHT Praha