PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physics: Laboratory - S444003
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB444005
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Literatura - angličtina

Instructions for laboratory work in English will be available by E-learning.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (02.08.2019)
Sylabus

1. Introduction

2. Length measurements; Voltage and current regulation

3. Viscosity measurement

4. Study of interference, diffraction and measurement of focal lengths of thin lenses

5. Refractometry and polarimetry

6. Measurement of resistance

7. Inductance and capacity measurements

8. Asynchronous motor and dynamo

9. Mass measurement using analytical balance and density measurement (optional)

10. Measurement of the moment of inertia from the half-period time (optional)

11. Measurement of the speed of sound in gases (optional

12. Change of the range of electric measuring devices (optional)

13. Compensation measurement of the electromotive force (optional)

14. Semiconductor rectifiers and voltage stabilization (optional)

15. Measurements with a transistor amplifier (optional)

16. Measurement of the Planck constant (optional)

17. Detection of the ionizing radiation (optional)

18. Measurement and regulation of temperature (optional)

19. Magnetic field of Helmholtz coils (optional)

20. Biot-Savart's law (optional)

21. Magnetic moment in the magnetic field (optional)

22. Ferromagnetic hysteresis (optional)

23. Electrical fields and potentials in the plate capacitor (optional)

24. Spectrometry of simple electron spectra (optional)

25. Atomic spectra two electron systems: He, Hg (optional).

Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)
Studijní prerekvizity - angličtina

Physics I

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (02.08.2019)
 
VŠCHT Praha