PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Measuring and Control Engineering - S444004
Anglický název: Measuring and Control Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB444007
Pro druh:  
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (05.06.2012)
Basic terms of measurement and control. Measurement and control loops in technological charts. Analysis of technological systems, mathematical modelling of processes using the mass and energy balances. Simulation of processes described by systems of ordinary differential equations and using simulation languages. Static and dynamic behaviours of technical systems and their classification. Feedback control loops, PID control, on/of control and selecting the controller. Actuator and valves. Basic principles of digital signal processing, digital and adaptive controllers. Logical control of technological processes, programmable logic controllers (PLC). Instrumentation for process measurement. Sensors, measuring transmitters and transducers, smart sensors. Virtual instrumentation. Pressure measurement and pressure transducers. Temperature measurement, thermocouples, RTD, thermistors, IR-thermometers. Level measurement, mechanical and electrical level sensors. Flow measurement, flow sensors, mass-flowmeters. Measurement of chemical properties and composition. Computer control and information industrial systems – structures, main principles of function, design.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (05.06.2012)

Subject Measuring and Control Engineering is introduction to the fields of process measurement and control. Students will acquaint with basic principles feedback process control, logical control and computer control of technological processes. Students obtain basic information about equipment in the field of process control instrumentation. Principles and properties characteristics of selected pressure, temperature, flow, level and chemical sensors are described and their applications are introduced.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

• Kadlec K.: Measuring Technique [on-line]. Available on Internet: http://www.vscht.cz//ufmt/kadleck.html

• Nachtigalová I.: Control Engineering [on-line]. Available on Internet: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

• Anderson N.A: Instrumentation for Process Measurement and Control, (3rd edition). CRC Press 1998

• Romagnoli J. A., Palazoglu A.: Introduction to Process Control. CRC Press 2006.

• Liptak B.: Process Measurement and Analysis. CRC Press 2003. http://www.scribd.com/doc/28840732/Instrument-Engineers-Handbook-Fourth-Edition-Volume-One-Process-Measurement-and-Analysis

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (05.06.2012)

Department of Physics and Measurements provide the education in the branch Measuring Technique and Department of Computing and Control Engineering provide the education in the branch Control Engineering.

During in the lectures in English language are used PowerPoint presentations and student obtain written materials with text of lectures for their annotations and study.

Obligatory part of the subject is subject Laboratory measurement and control technique.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (05.06.2012)

Written test has two parts: Measurement and Control. Lectures materials are without fail sufficient for study for the test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (05.06.2012)

1. Basic terms of measurement and control. Measurement and control loops in technological charts.

2. Analysis of technological systems. Basic methods of mathematical modelling of technological processes based on the mass and energy balance.

3. Simulation of processes described by systems of ordinary differential equations using simulation languages.

4. Description of dynamic behaviour of systems. Classification of dynamic systems. Basic principles of PID control, simple feedback control loops.

5. Practical methods of controller design. Multiple-loop control. Basic applications of control loops in chemical technology.

6. Basic principles of digital signal processing. Digital and adaptive controllers.

7. Logical control of technological processes, programmable logic controllers (PLC).

8. Instrumentation for process measurement. Sensors, measuring transmitters and transducers, smart sensors. Virtual instrumentation.

9. Pressure measurement. Bourdon and bellows-type sensor, capacitive-, piezoelectric- and strain-gage pressure transducers.

10. Temperature measurement. Thermocouples, RTD, thermistors, radiation thermometers.

11. Level measurement. Mechanical and electrical level detectors.

12. Flow measurement. Orifice plates; volumetric-, turbine-, electromagnetic-, ultrasonic- flowmeters. Mass-flow measurement.

13. Measurement of the chemical properties and composition.

14. Computer control and information industrial systems - structures, main principles of function, design.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Mathematics, Physics, (Chemical Engineering, Physical Chemistry)

 
VŠCHT Praha