PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Digital Signal and Image Processing - S445016
Anglický název: Digital Signal and Image Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM445002
Další informace: http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm
Garant: Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
The subject includes general methods of analysis and processing of sequences of observed signals and images (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm). Fundamental mathematical methods include discrete Fourier transform for analysis of multidimensional signals, z-transform for system description, selected statistical and numerical methods including the use of difference equations for the time-domain system description and design of digital filters. Algoritmic methods are implemented in the MATLAB and Simulink environment using both numerical methods and symbolic mathematics. Projects include the application of selected methods for biomedical signal and image analysis, environmental signal processing and energy data prediction.
Poslední úprava: Procházka Aleš (04.07.2012)
Literatura - angličtina

[1] T. Bose: Digital Signal and Image Processing, Wiley, 2004

[2] Vaseghi S.V.: Multimedia Signal Processing, Wiley, 2007.

[3] http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/DSPc.htm

Poslední úprava: Procházka Aleš (04.07.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

In the frame of computational laboratories it is necessary to evaluate 3 projects including mathematical analysis of methods used and their verification in the MATLAB/Simulink environment. During exam the knowledge of mathematical metods of signal and image analysis and processing is verified together with their algorithmic implementation (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm).

Poslední úprava: Procházka Aleš (04.07.2012)
Sylabus - angličtina

1. Algorithmic tools of digital signal processing, fundamentals of MATLAB environment

2. Numerical, symbolic and visualization tools of MATLAB, data files processing

3. Time-domain signal representation, difference equations, selected statistical methods

4. Frequency-domain signal analysis, sampling, discrete Fourier transform, decomposition

5. Spectrum estimation, aliasing, short-time Fourier transform, window functions

6. Z-transform and system description, discrete transfer function, frequency transfer function

7. Digital filters, basic methods in the time domain, convolution, FIR filters, filter banks

8. IIR filters, basic properties, signal decimation

9. Filtering methods in frequency domain, signal reconstruction, window functions

10. Linear methods of time series modelling and prediction, SVD a QR algorthm, model selection

11. Nonlinear methods of signal processing, median filters, principles of neural networks

12. Basic methods of image analysis, 2D Fourier transform, image processing

13. Signal processing in engineering, signal prediction, Simulink environment, basic blocks

14. Biomedical signal and image processing

Poslední úprava: Procházka Aleš (04.07.2012)
 
VŠCHT Praha