PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Control Theory - S445017
Anglický název: Control Theory
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM445003
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445017
Je záměnnost pro: N445017, M445003, AM445003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (28.05.2012)
Control Theory course deals with basic principles and methods of feedback control of single-input single-output linear dynamic systems. Students are acquainted with mathematical basics of control theory, with methods of modelling and analysis of controlled and control systems, with important types of feedback controllers, with stability of control systems and with basic method of feedback control systems design in the time domain. All methods and procedures are used for solving of selected examples. For modelling, analysis and design of control systems and for solving of problems and projects is used Matlab system for computation and visualization.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

Students will be able to:

  • solve basic computational and visualization tasks in the area of automatic control system in the environment of Matlab and its Control System Toolbox
  • investigate properties of t-invariant linear dynamical systems and determine their stability
  • design controller parameters using empirical and integral methods, design state controller and discrete controller with a finite number of steps
  • validate theoretical conclusions by simulation and analysis of time resposes of the system and by their visualization
  • carry out synthesis of simple control loop and improve its dynamic performance using simulation experiments

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

R: Pao, C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 0-521-00255-9.

R: Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice-Hall, 1991, 0-13-051046-7.

R: Manke B.S.: Linear Control Systems.Khanna Publishers, 2009. 81-7409-107-6.

A: Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 2002, 0-13-098041-2.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=12

http://www.mathworks.com/products/control/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Sylabus -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (06.08.2018)

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.

2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.

3. Analýza spojitých dynamických systémů. Analýza časových odezev dynamických systémů.

4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů.

5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.

6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.

7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.

8. Kritéria kvality regulace v časové oblasti.

9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.

10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.

11. Návrh stavového regulátoru. Řiditelnost, pozorovatelnost.

12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.

13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru.

14. PSD regulátory.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

Algorithms and Programming, Mathematics I, Measuring and Control Engineering

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

Assessment: Two individual projects

Exam: Written test I: 0-20 points

Written test II: 0-80 points

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 126 / 140
 
VŠCHT Praha