PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratory project II - S453002
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha