PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Study Specialization: Laboratory - S453018
Anglický název: Study Specialization: Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

Předmět slouží k prohlubování technologických a materiálových znalostí, laboratorních dovedností a schopností propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Na závěr každé řešené úlohy odevzdává student protokol. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, Ústav polymerů, Ústav chemie pevných látek a Ústav inženýrství pevných látek

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)
 
VŠCHT Praha