PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzština - mírně pokročilí I - V834015
Anglický název: French - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tylečková Lea Mgr.
Záměnnost : N834030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A1/A2 podle sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

Studenti budou schopni:

• interagovat v restauraci, při nakupování, hodnotit on-line nákupy

• popsat své bydlení a pronajmout si místo k bydlení

• popsat produkt

• orientovat se v profesním světě, připravit podklady k pracovnímu pohovoru

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 6-8). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-156007-0.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français, Cahier d'activités (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 6-8). Paris: Hachette, ISBN:978-2-01-156008-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou seminářů.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

1. Restaurace.

2. Nakupování.

3. Bydlení. Pronájem.

4. On-line nakupování. Hodnocení.

5. Profesní kontext.

6. Popis pracovní náplně.

7. Popis produktu.

8. Pracovní podmínky.

9. Pracovní nabídky.

10. Curriculum vitae.

11. Přijímací pohovor I.

12. Přijímací pohovor II.

13. Opakování.

14. Zápočtový test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Znalosti úrovně Francouzština - začátečníci II.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha