Ruština - středně pokročilí I - V834021
Anglický název: Russian - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.05.2020)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit názor na osobní vlastnosti lidí
  • vyjádřit se k otázce bydlení,diskutovat o výhodách místa bydliště,napsat inzerát
  • vyjádřit se k otázce hodnoty vzdělání
  • diskutovat o povolání a nezaměstnanosti
  • domluvit se u lékaře a v lékárně
  • diskutovat no alternativní medicíně
  • diskutovat o společném životě
  • diskutovat o zdravé stravě a biopotravinách

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (07.05.2020)

Z: L.Karneyeva, Ruština maturitní příprava,INFOA 2011,9788072407552

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

D:Žofková H.,Поехали 5,ALBRA Úvaly 2011,9788073610760

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.05.2020)

1. Opakování učiva (Ruština-mírně pokročilí II)

2. Lekce 1 Člověk-Osobní data, Vzhled, Vlastnosti

3. Lekce 1 Člověk-Osobní data, Vzhled, Vlastnosti

4. Lekce 2 Bydlení, Ubytování

5. Lekce 2 Bydlení, Ubytování

6. Lekce 3 Škola

7. Lekce 3 Škola

8. Lekce 4 Práce

9. Lekce 5 Zdraví

10.Lekce 6 Rodina a společnost

11.Lekce 6 Rodina a společnost

12.Lekce 7 Jídlo

13.Lekce 7 Jídlo

14.Shrnutí a opakování učiva (lekce 9-14)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28