Ruština - středně pokročilí I - V834021
Anglický název: Russian - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834052
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.05.2020)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit názor na osobní vlastnosti lidí
  • vyjádřit se k otázce bydlení,diskutovat o výhodách místa bydliště,napsat inzerát
  • vyjádřit se k otázce hodnoty vzdělání
  • diskutovat o povolání a nezaměstnanosti
  • domluvit se u lékaře a v lékárně
  • diskutovat no alternativní medicíně
  • diskutovat o společném životě
  • diskutovat o zdravé stravě a biopotravinách

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2023)

Z: Nekolová V., Ruština nejen pro samouky, LEDA 2017, 9788073354282 (od lekce 26)

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

D:Žofková H.,Поехали 5,ALBRA Úvaly 2011,9788073610760

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (03.09.2021)

1. Opakování učiva (Ruština-mírně pokročilí II)

2. Lekce 26

3. Lekce 26

4. Lekce 27

5. Lekce 27

6. Lekce 28

7. Lekce 28

8. Lekce 29

9. Lekce 29

10.Lekce 30

11.Lekce 30

12.Lekce 30

13.Opakování (lekce 26-30)

14.Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28