PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - středně pokročilí I - N834052
Anglický název: Russian - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Je záměnnost pro: V834021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (28.08.2013)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)

Studenti budou umět :

  • diskutovat o významu znalostí cizích jazyků
  • vyjádřit se k otázce bydlení,odpovědět na inzerát
  • domluvit se u lékaře a v lékárně
  • diskutovat na téma sport a jak souvisí sport se zdravím
  • průběh pracovního jednání
  • zajímavá místa v Rusku
  • slovesné vazby odlišné od češtiny
  • jmenné tvary přídavných jmen
  • záporná zájmena
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (04.09.2017)

Z: O. Belyntseva, A. Janek, Učebnice současné ruštiny 1. díl, Brno 2011, 9788025124420 (lekce 9-14)

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

D:Žofková H.,Поехали 5,ALBRA Úvaly 2011,9788073610760

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (01.03.2018)

1. Opakování učiva

2. Lekce 9

3. Lekce 9

4. Lekce 10

5. Lekce 10

6. Lekce 11

7. Lekce 11

8. Lekce 12

9. Lekce 12

10.Lekce 13

11.Lekce 13

12.Lekce 14

13.Lekce 14

14.Shrnutí a opakování učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Ruština - mírně pokročilí II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha