PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruština - středně pokročilí I - V834021
Anglický název: Russian - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834052
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • diskutovat o významu znalostí cizích jazyků
  • vyjádřit se k otázce bydlení,odpovědět na inzerát
  • domluvit se u lékaře a v lékárně
  • diskutovat na téma sport a jak souvisí sport se zdravím
  • průběh pracovního jednání
  • zajímavá místa v Rusku
  • slovesné vazby odlišné od češtiny
  • jmenné tvary přídavných jmen
  • záporná zájmena
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: O. Belyntseva, A. Janek, Učebnice současné ruštiny 1. díl, Brno 2011, 9788025124420 (lekce 9-14)

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

D:Žofková H.,Поехали 5,ALBRA Úvaly 2011,9788073610760

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

1. Opakování učiva (Ruština-mírně pokročilí II)

2. Lekce 9 téma: Dopravní špička

3. Lekce 9 slovesa pohybu, infinitivní věty, číslovky 2000 až miliarda, řadové číslovky

4. Lekce 10 téma:Šťastnou cestu, Telefonování

5. Lekce 10 souhrn časování, skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského v mn. čísle

6. Lekce 11 téma:Všechna povolání jsou důležitá

7. Lekce 11 skloňování podstatných jmen rodu středního v množném čísle, slovesa dát/dávat, podmiňovací způsob

8. Lekce 12 téma:Zdraví

9. Lekce 12 časování sloves přijmout, pít, psát, skloňování základních číslovek 1-100

10.Lekce 13 téma:Hotel

11.Lekce 13 časování sloves nést, vést, vézt, rozkazovací způsob, skloňování kolik, mnoho, pohybová slovesa

12.Lekce 14 téma:Internet

13.Lekce 14 časování sloves na -нуть/-нуться

14.Shrnutí a opakování učiva (lekce 9-14)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha