PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - středně pokročilí I - V834021
Anglický název: Russian - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834052
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyjádřit názor na osobní vlastnosti lidí
  • vyjádřit se k otázce bydlení,diskutovat o výhodách místa bydliště,napsat inzerát
  • vyjádřit se k otázce hodnoty vzdělání
  • diskutovat o povolání a nezaměstnanosti
  • domluvit se u lékaře a v lékárně
  • diskutovat no alternativní medicíně
  • diskutovat o společném životě
  • diskutovat o zdravé stravě a biopotravinách

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (09.05.2020)
Literatura -

Z: Nekolová V., Ruština nejen pro samouky, LEDA 2017, 9788073354282 (od lekce 26)

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

D:Žofková H.,Поехали 5,ALBRA Úvaly 2011,9788073610760

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (05.09.2023)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Metody výuky -

semináře

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (09.03.2018)
Sylabus -

1. Opakování učiva (Ruština-mírně pokročilí II)

2. Lekce 26

3. Lekce 26

4. Lekce 27

5. Lekce 27

6. Lekce 28

7. Lekce 28

8. Lekce 29

9. Lekce 29

10.Lekce 30

11.Lekce 30

12.Lekce 30

13.Opakování (lekce 26-30)

14.Zápočtový test

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (03.09.2021)
Studijní prerekvizity -

Znalosti ruštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (09.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Dolejšová Ivana (09.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha