Španělština - mírně pokročilí I - V834025
Anglický název: Spanish - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834055
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

Studenti budou umět:

  • mluvit o každodenních činnostech, zálibách a preferencích
  • kladně a záporně hodnotit
  • navrhovat plány, vyjádřit souhlas a nesouhlas, ptát se na názor, argumentovat a konkretizovat myšlenky
  • vyprávět o akcích proběhlých v minulosti, popsat akce během uskutečněné cesty, vyjádřit začátek a konec nějaké akce nebo události
  • vyprávět o akcích proběhlých v minulosti, které mají vztah k přítomnosti
  • popsat dosavadní zkušenosti a zážitky
  • mluvit o vědomostech a schopnostech

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2022)

Z: Cerdeira P., Oliva C., Frecuencias A2 Libro del estudiante, Edinumen, 2020, 9788491790549

D: Fernández F., Marín E., Rivas F., Frecuencias A2 Libro de ejercicios, Edinumen, 2020, 9788491794080

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

1. Každodenní aktivity. Pravidelné a nepravidelné tvary přítomného času.

2. Aktivity volného času a vyjádření jejich frekvence.

3. Popis předmětů pomocí vztažných vět.

4. Popis průběhu dne, dovolené apod. s použitím zvratných sloves a výrazů pro organizaci textu.

5. Popis zálib a preferencí.

6. Zopakování a rozšíření slovní zásoby týkající se jídla.

7. Oslavy, dárky a blahopřání v různých životních situacích.

8. Komparativ a superlativ při popisu osob a věcí.

9. Rozdíly mezi slovesy SER a ESTAR.

10. Rozšíření slovní zásoby spojené s cestováním.

11. Plánování cesty.

12. Popis cesty s použitím pravidelných a nepravidelných tvarů sloves v minulém čase - pretérito indefinido.

13. Slovní zásoba spojená s informačními technologiemi. Rozdíly mezi časy pretérito indefinido a pretérito perfecto.

14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2022)

Znalosti španělštiny na úrovni A1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28