PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - mírně pokročilí I - N834055
Anglický název: Spanish - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834025
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (25.08.2013)

Studenti budou umět:

  • představit se, hovořit o povaze, osobnosti a zálibách
  • porozumět pracovním nabídkám, napsat motivační dopis
  • dorozumět se na cestách při zajišťování dopravy a ubytování
  • vyjádřit předčasnost a následnost, nabídku,averzi,změnu podmínku, nutnost, uskutečněnou a neuskutečněnou akci

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.09.2014)

Z: Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 2, SGEL, 2009 9788497785303

D: Blanco B., Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 2 Cuadernos de ejercicios, SGEL, 2012, 9788497786706

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (25.08.2013)

1. Společenské fráze pro pozdrav, představování, loučení.Získat a podat informace o osobách, povaze a zájmech.

2. Výběr jazykového kurzu. Slovesa ser vs. estar. Tázací zájmena.

3. Typy škol a zaměstnání. Životopis.

4. Etapy života - strukturování událostí v minulosti. Jazyk pracovních inzerátů.

5. Motivační dopis.Gramatika - pretérito perfecto simple (indefinido) pravidelných a nepravidelných sloves. Zájmena pro předmět přímý a nepřímý.

6. Vybavení a dokumenty na cesty. Určení času a trvání. Hodnocení událostí.

7. Rezervace ubytování a dopravy. Pretérito perfecto compuesto.

8. Poutní cesty v LA a Španělsku. Podmínkové věty pro reálné situace. Nepravidelná příčestí trpná.

9. Na nákupech. Styly a materiály.

10. Typy obchodů. Vyjádření osobních preferencí.

11. Fitness. Gerundium. Komparativ.

12. Outdoorové sporty. Dříve vs. teď. Pretérito imperfecto.

13. Přírodní parky. Superlativ. Olympiády a paralympiády.

14. Opakování lexikálních a gramatických sruktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Španělština - začátečníci II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha