PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Španělština - mírně pokročilí I - V834025
Anglický název: Spanish - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834055
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

  • představit se, hovořit o povaze, osobnosti a zálibách
  • vyjádřit pocity a svůj postoj k situacím a sdělením
  • rozlišovat formální a neformální situace
  • objednat si v restauraci; telefonovat
  • vyjádřit povinnost a nezbytnost

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2022)

Z: Cerdeira P., Oliva C., Frecuencias A2 Libro del estudiante, Edinumen, 2020, 9788491790549

D: Fernández F., Marín E., Rivas F., Frecuencias A2 Libro de ejercicios, Edinumen, 2020, 9788491794080

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

1. Užívání sloves ser a estar.

2. Materiály.

3. Popis povahy.

4. Zeptat se na cestu. Tykání a vykání.

5. Vyjádření povinnosti, začátku a ukončení činnosti.

6. Vyjádření probíhajícího děje.

7. Komunikace v restauraci. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.

8. Nepravidelná slovesa v přítomném čase.

9. Vyjádření frekvence.

10. Přítomný vs. předpřítomný čas.

11. Telefonáty. Popis předmětů a míst.

12. Minulý čas pretérito indefinido.

13. Přivlastňovací zájmena. Životopis.

14. Opakování lexikálních a gramatických sruktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2022)

Znalosti španělštiny na úrovni A1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha