Ruština - mírně pokročilí II - V834030
Anglický název: Russian - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834037
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/ B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • promluvit o tom, jak tráví volný čas
  • slovní zásobu týkající se výpočetní techniky a internetu
  • popsat charakter člověka
  • slovesný vid
  • stupňování přídavných jmen a příslovcí
  • neurčitá a záporná zájmena a příslovce

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2023)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017,9788073354282 (od lekce 21)

D:Радуга по-новому 4, Stanislav Jelínek a kol., Fraus 2010

D:Žofková H.,Поехали 1,ALBRA Úvaly 2007 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (03.09.2021)

1. Opakování učiva L16-20

2. Lekce 21

3. Lekce 21

4. Lekce 22

5. Lekce 22

6. Lekce 23

7. Lekce 23

8. Lekce 24

9. Lekce 24

10.Lekce 25

11.Lekce 25

12.Lekce 25

13.Lekce Opakování

14.Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Znalost ruštiny na úrovni A2.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28