PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Ruština - mírně pokročilí II - N834037
Anglický název: Russian - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (28.08.2013)

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/ B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)

Studenti budou umět :

  • diskutovat o ekologických problémech a o ochraně životního prostředí
  • informovat se o příletu a odletu letadla, řešit různé situace na letišti
  • zarezervovat si pokoj v hotelu
  • objednat si jídlo v restauraci a komunikovat při nákupu potravin
  • určování hodin
  • 2. a 3.stupeň přídavných jmen
  • neurčitá zájmena a příslovce
  • podmiňovací a rozkazovací způsob
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (19.06.2017)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007,9788073351120

D:Радуга по-новому 4, Stanislav Jelínek a kol., Fraus 2010

D:Žofková H.,Поехали 1,ALBRA Úvaly 2007 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (04.09.2017)

1. Opakování učiva

2. Lekce

3. Lekce

4. Lekce

5. Lekce

6. Lekce

7. Lekce

8. Lekce

9. Lekce

10.Lekce

11.Lekce

12.Lekce

13.Lekce

14.Shrnutí a opakování učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Ruština - mírně pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha