PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - mírně pokročilí II - N834037
Anglický název: Russian - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Je záměnnost pro: V834030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (28.08.2013)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/ B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)

Studenti budou umět :

  • diskutovat o ekologických problémech a o ochraně životního prostředí
  • informovat se o příletu a odletu letadla, řešit různé situace na letišti
  • zarezervovat si pokoj v hotelu
  • objednat si jídlo v restauraci a komunikovat při nákupu potravin
  • určování hodin
  • 2. a 3.stupeň přídavných jmen
  • neurčitá zájmena a příslovce
  • podmiňovací a rozkazovací způsob
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.02.2018)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017,9788073354282

D:Радуга по-новому 4, Stanislav Jelínek a kol., Fraus 2010

D:Žofková H.,Поехали 1,ALBRA Úvaly 2007 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.02.2018)

1. Opakování učiva L18-23

2. Lekce 24

3. Lekce 24-25

4. Lekce 25-26

5. Lekce 26-27

6. Lekce 27-28

7. Lekce 28-29

8. Lekce 29-30

9. Lekce 30-31

10.Lekce 31-32

11.Lekce 32-33

12.Lekce 33-34

13.Lekce 34-35

14.Shrnutí a opakování učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalost ruštiny na úrovni A2.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha