PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Český jazyk II - V834039
Anglický název: Czech Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://volitelný předmět pro zahraniční studenty bakalářského studia
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika jazyka vysokoškolského prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studenti budou umět:

  • využívat odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.07.2019)

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Nakladatelství Karolinum,Praha,2007

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Edika 2013

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Edika 2013

Antošová, Pačesová, Filip, Sůvová, Soubor cvičení k české gramatice, Sova Libris 2012

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

1. Téma Moderní komunikace - práce se slovní zásobou; Opakování imperativ, futurum.

2. Opakování - kondicionál, slovesný vid; Prezentace studentů.

3. Téma Kariéra - práce se slovní zásobou; Trpný rod a jeho vyjádření v češtině.

4. Příčestí trpné a jeho tvoření, některé vybrané tvary, užití trpného rodu ve větách.

5. Téma Mobilita - práce se slovní zásobou; Podstatné jméno slovesné.

6. Opakování předložek, méně frekventované předložky;Prezentace studentů.

7. Jednočlenné věty, jejich typy a tvoření.

8. Příslovce, jejich charakteristika a tvoření.

9. Stupňování příslovcí, typy přípon a některé vybrané nepravidelné tvary.

10. Stupňování přídavných jmen, nepravidelné stupňování.

11. Téma Média - práce se slovní zásobou. Tvoření přídavných jmen.

12. Prezentace studentů.

13. Opakování probrané látky.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Český jazyk I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

 
VŠCHT Praha