PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Němčina pro inženýry I - V834040
Anglický název: German for Engineers I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834060
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oblasti životního prostřed
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studenti budou umět :

• využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky

• vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně

• argumentovat v diskusi na odborné téma

• přednést krátký projev (5 minut) na odborné téma s následným zodpovězením otázek k danému tématu

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (02.07.2020)

Výběr tematických oblastí, kterými se v kurzu budeme zabývat:

1. Chemické názvosloví, obecná chemie.

2. Laboratoř (náčiní, nádobí, laboratorní řád, symboly, provádění experimentů, práce v laboratoři).

3. Potravinářství (výroba, konzervování potravin, kontrola kvality potravin).

4. Energetika (zdroje energie, výroba energie).

5. Technologie ochrany životního prostředí.

6. Restaurování.

7. Vývoj a výroba léčiv.

8. Vývoj a výroba materiálů.

V kurzu budeme pracovat s odbornými texty, s videi, studenti budou vytvářet prezentace na témata dle vlastního výběru.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

 
VŠCHT Praha