PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Němčina pro inženýry II - V834041
Anglický název: German for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují potraviny, léčiva, materiály, restaurování
Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, okomentovat grafické znázornění dat
  • prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Literatura -

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Metody výuky -

Semináře.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Sylabus -

Výběr tematických oblastí, kterými se v kurzu budeme zabývat:

1. Chemické názvosloví, obecná chemie.

2. Laboratoř (náčiní, nádobí, laboratorní řád, symboly, provádění experimentů, práce v laboratoři).

3. Potravinářství (výroba, konzervování potravin, kontrola kvality potravin).

4. Energetika (zdroje energie, výroba energie).

5. Technologie ochrany životního prostředí.

6. Restaurování.

7. Vývoj a výroba léčiv.

8. Vývoj a výroba materiálů.

V kurzu budeme pracovat s odbornými texty, s videi, studenti budou vytvářet prezentace na témata dle vlastního výběru.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (02.07.2020)
Vstupní požadavky

Znalost na úrovni Němčina - pokročilí I.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.07.2019)
 
VŠCHT Praha