PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace projektového řízení - V837006
Anglický název: Aplication of project managment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
MS Project je nástroj projektového managementu, který je součástí kancelářského balíku MS Office od společnosti Microsoft. Slouží k podpoře projektového řízení, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Umožňuje dynamické plánování, které využívá informace o nezbytném úsilí, trvání projektu, přidělených členech týmu a automatickém vytěžování zdrojů. Díky takovým informacím pak lze snadno řídit svoje projekty. Poskytuje různé výstupy – Ganttův diagram, kalendáře, přehled peněžních toků, analýzy EVA a PERT, atd. V rámci předmětu Aplikace projektového řízení se studenti seznámí se základními funkcionalitami softwaru. Tyto znalosti pak budou moci uplatnit ve vybraných předmětech svých studijních programů, při řízení vlastních projektů. Studenti přihlášení na tento předmět budou mít přístup k tomuto nástroji, který není součástí standardního balíčku MS Office. Tento přístup bude komunikován vždy individuálně prostřednictvím VC VŠCHT Praha.
Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Výstupy studia předmětu

Výstupem tohoto předmětu bude vlastní zpracování projektu na základě zadání (v prostředí MS Project).

Poslední úprava: Strachotová Dana (25.02.2020)
Literatura

Svozilová, A.: Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Grada, 2016.

Poslední úprava: Strachotová Dana (25.02.2020)
Metody výuky

Výuka bude probíhat v každém semestru vždy po dobu 4x 4 hod prezenčně (učebna i termín budou upřesňovány pro každý semestr podle kapacity PC učebny).

Další čas (12 hod) bude rozložen mezi práci na projektu a individuální konzultace.

Poslední úprava: Strachotová Dana (21.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání zpracovaného projektu podle zadání.

Poslední úprava: Strachotová Dana (25.02.2020)
 
VŠCHT Praha