PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zahraniční stáž - V963001
Anglický název: International Internship
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován v zimním i letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Anotace
Informace o nabídce zahraničních stáží získáte na zahraničním oddělení, budova B, 1. patro, č.dv. 119, tel. 220443876, filip.faltejsek@vscht.cz
Poslední úprava: Kubová Petra (18.02.2020)
Sylabus

Kredity za zahraniční stáž zapisuje děkanát fakulty.

Předběžnou dohoudu před výjezdem potvrzuje proděkan pro pedagogiku fakulty.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.02.2020)
 
VŠCHT Praha