PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy sklářských a keramických technologií - Z107006
Anglický název: Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matoušek Josef prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: N107006, AB107004, B107004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů

Fanderlik: Vlastnosti skel

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
Sylabus

1. Anorganické nekovové materiály - základní typy a jejich charakteristika

2. Základní látky a systémy, skelný a krystalický stav

3. Základy technologie anorganických skel - suroviny, tavení, tvarování, chlazení

4. Hlavní typy anorganických skel a jejich vlastnosti

5. Sklokeramické materiály, princip výroby, typy a vlastnosti

6. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů

7. Základy technologie keramických materiálů

8. Hlavní typy keramických materiálů a jejich vlastnosti

9. Keramika na bázi oxidů, karbidů a nitridů, konstrukční keramika

10. Anorganické nekovové povrchové vrstvy

11. Anorganické nekovové biomateriály

12. Žárovzdorné materiály - typy a vlastnosti

13. Základy technologie anorganických pojiv, mechanismy tuhnutí a tvrdnutí

14. Hlavní typy anorganických pojiv a jejich vlastnosti

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
 
VŠCHT Praha