PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Toxikologie a ekologie - Z111009
Anglický název: Toxicology and Ecology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: TOE
Garant: Horák Jozef prof. Ing. DrSc.
Linhart Igor doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N111009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů

2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus

3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny

4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity

5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus

6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky

7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje

8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami

9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři

10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři

11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů

12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy

13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje

14. Současná problematika životního prostředí

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.02.2005)
 
VŠCHT Praha